Genel Kurul Toplantı Çağrı Duyurusu
Genel Kurul Toplantı Çağrı Duyurusu

GENÇ NEVŞEHİRLİLER DERNEĞİ
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI DUYURUSU


Kuruluş bildirimimiz 2019 Aralık ayında Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne sunularak derneğimiz tüzel kişilik kazanmıştır. Yapılan inceleme neticesinde kanuna ve usule aykırılık bulunmamış ve dernekler kütüğüne kaydımız yapılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 62. Maddesi:’’Dernekler, 60 ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.’’şeklinde olup dernek tüzüğümüzün 9. Maddesi de olağan genel kurul , 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde,yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır şeklindedir.


Ancak ilk genel kurul toplantımız dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sebebiyle alınan tedbirlerle ilk altı ay içerisinde yapılamamıştır. Şu anda normalleşme kapsamında alınan tedbirlerle Yönetim Kurulumuzca derneğin ilk genel kurul toplantı tarihi; Çukurambar Mah. 1469. Sok. No:11/2 Çankaya/ ANKARA adresinde 02.07. 2021 tarihinde saat 18.00,salt çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluk aranmaksızın toplantı tarihi yine aynı adreste 09. 07.2021 tarihinde saat 18.00 olarak belirlenmiştir.


Genç Nevşehirliler Derneği Yönetim Kurulu