MİSYONUMUZ

 

- Aynı gaye etrafında birleşen ve ortak değerlere sahip gençlerin sosyal, kültürel ve ticari alanda gelişimine destek olmak, birlikte projeler geliştirmek, bu projelerin uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmek ve zemin oluşturmak, böylece yerel ve küresel çapta kaliteli insan kaynağı yetiştirmek üzere kendi memleketine fayda sağlamak maksadıyla kurulmuş bir sivil toplum  kuruluşu olan Genç Nevşehirliler Derneği;

- Ülkemizin ve toplumumuzun, demokratik ve planlı bir düzey içinde kalkınıp, ticari, sınai, sosyal, ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine, sermaye, teknoloji, fikir alış verişi ve koordinasyonu sağlayarak, daha yüksek bir düzeye ulaşmasına yardımcı olacak çalışmalarda bulunmak,

- Milli ve manevi şuuru geliştirecek ortamlar tesis etmek, programlar düzenlemek,  üyelerinin şahsi, mesleki ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, Milli ve manevi değerlere sahip, alanında uzman, basiretli ve sorumluluk sahibi gençleri müşterek bir zeminde buluşturmak, 

- Sahasında öne çıkan isimlerin bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesini temin etmek, yerel ve küresel düzeyde sosyal, kültürel ve ticari anlamda hemşerilerimiz ile birlikte kurs, seminer, sempozyum, konferans, sergi, poster sunumu ve panel gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu projelere kaynak sağlamak,


- Üyeleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı tesis etmeyi vazife edinmiştir.


Bu maksatlar doğrultusunda; memleketimizin ilerlemesi yolunda ihtiyaç duyacağı kaliteli insan kaynağını temin etmek, gerçekleştirilecek organizasyonlar ile değer ve prensip sahibi, yenilikçi ve vizyoner nesilleri kazanmak.