Doğal Afetler ve Nevşehir’de oluşabilecek deprem riski.